Filos Verslag

Discours, discussie en debat

Als eerste een zoektocht: wat is wat?
Discours: gericht op het verkrijgen van een overeenstemming en instemming (een gedeelde werkelijkheid en waarheid)
Discussie: gericht op het overtuigen van de ander (gelijk krijgen)
Debat: gericht op het verkrijgen van aanhang onder de toehoorders van het debat
Gesprek: het naast elkaar leggen van verschillende ideeën en gedachten

Een overzichts-mindmap van de voorbereidingen op de inleiding:
spreken met elkaar

De logica - het logisch redeneren neemt een belangrijke plek in, in het bouwen van een redelijk betoog. Aristoteles en Schopenhauer 'leren' ons hoe het wel en niet moet. We komen er achter dat er niet zo heel veel mogelijk is, wanneer je je wenst te conformeren aan de regels van het redelijke. Een fout is eenvoudig gemaakt, zoals 'thou shalt not comit logical fallacies' ons leert.
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk