Filos Verslag

Gender

Sekse en genderneutraliteit

Hieronder is een samenvatting (korte weergave) te vinden van de stellingen die het uitgangspunt vormden van Filos op maandag 10 september 2018.

Sekse: lichamelijke kenmerken
Gender: culturele man-, vrouwrollen

Door toedoen van de hormonen, testosteron en oestrogeen, ontwikkelen en functioneren de hersenen van mannen zich anders dan die van vrouwen. Door het oestrogeen komt het testosteron niet in de hersenen van vrouwen terecht, wat bij mannen wel gebeurt. Door de menstruele cyclus waarbij de hoeveel oestrogeen in het bloed van de vrouw verandert, veranderen dus ook het functioneren van de hersenen en dus ook haar vaardigheden. Na de overgang, verandert dit ook weer, omdat de hoeveelheid oestrogeen in het bloed blijvend laag is. Verschillende gedrag tussen mannen en vrouwen zijn dus neurologisch bepaald en zijn het grootste tussen pubertijd en overgang. Het is dus normaal dat mannen en vrouwen verschillend zijn.
Eens / Oneens

Sociaal wetenschappelijk onderzoek naar mannen en vrouwen toont vaak een binaire verdeling tussen man en vrouw, terwijl de normaal-verdelingen zo’n grote overlap vertonen dat het binaire eigenlijk niet te onderbouwen is. Het is echter niet interessant om de overeenkomsten (of het gebrek aan verschillen) wereldkundig te maken, dus worden de conclusies binnen de mogelijke marge gekleurd: er is verschil! De consequenties van het onderzoek is dat er een maatschappelijk beeld ontstaat betreffende de verschillende identiteiten die horen bij man, dan wel vrouw. De persoonlijke motieven van de wetenschappers om te publiceren wegen dus zwaarden dan de sociaal-maatschappelijke consequenties van de bedenkelijke conclusies. Het zou beter zijn als we onderzoek naar man-vrouw-verschillen verbieden.
Eens / Oneens

De filosofe Judith Butler beziet sekse en gender niet als een biologisch fenomeen met specifieke fysieke kenmerken maar als een activiteit. Een mens doet vrouwelijk, of juist mannelijk. Man-zijn en ook vrouw-zijn betreft dan een ritueel wat dagelijks wordt uitgevoerd. Waarbij dit ritueel uiteraard bijdraagt aan de identiteit van de persoon. De vorm van het ritueel is sterk bepaald door een culturele en sociale kleuring en schakering. Ziekte (bijvoorbeeld een borstamputatie), traumatische seksuele ervaringen, of brand, verstoren het ritueel (de passende kleren zijn verbrand) wat kan leiden tot een persoonlijke crisis.
Verandering van perspectief, dus het loslaten van de neurologische en biologische uitgangspunten, biedt mensen de vrijheid om zelf te kiezen voor het ritueel dat hun het beste past, waardoor grotere vrijheid voor het individu ontstaat.
Eens / Oneens

De wens om te wisselen van gender kan zowel een biologische fysische oorzaak hebben, als een culturele (rituele) oorzaak. Cultureel gezien leidt het binaire denken over man vrouw dat mensen een keuze moeten maken of ze man of vrouw zijn, er is geen ruimte voor diversiteit binnen de verschillende sekse, waardoor individuele mensen onnodig moeilijkheden krijgen met wie ze zijn.
Eens / Oneens

Het wordt algemeen aangenomen dat rassen-discrimatie vooraf ging aan onderzoek naar verschillende rassen, waarna werd aangetoond dat er verschillende rassen zouden bestaan. Onderzoek naar de verschillen tussen mannen vrouwen zijn afgeleide van discriminatie van één van de twee seksen, waarbij de resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de discriminatie te onderbouwen als correct. Onderzoek werkt, net zoals dit het geval was bij rassendiscriminatie, seksediscriminatie in de hand.
Eens / Oneens

Seksuele intimidatie is niets anders dan machtsmisbruik, dit staat los van sekse of gender. Door het machtsmisbruik te linken aan seksualiteit en gender, blijft het machtsaspect buiten beschouwing, waardoor de macht niet wordt verstoord en de situatie dus niet verandert. We doen er goed aan om dergelijk misbruik uit de man-vrouw-relatie te trekken en zo doende het machtsmisbruik boven water te krijgen, en de werkelijke oorzaak wordt aangepakt.
Eens / Oneens

Feminisme en de zorgtaken van de man zijn er vooral opgericht dat de vrouw mannelijker wordt en de man vrouwelijker wordt. Hierdoor verdwijnen de sociaal-maatschappelijke verschillen, die cultuur bepaald zijn, echter niet, maar worden ze versterkt. De man moet meer vrouw zijn en de vrouw moet meer man zijn. Het zou beter zijn om vaardigen te ontdoen van de kwalificering ‘mannelijk’ dan wel ‘vrouwelijk’ om zo stigmatisering en discriminatie te voorkomen.
Eens / Oneens

Het verschil tussen man en vrouw ligt besloten in onze taal, als het ons lukt om de taal te veranderen, dus een neutraal woord voor mens te introduceren waarmee iedereen kan worden aangesproken, dan verdwijnt vanzelf het verschil tussen man en vrouw, jongen en meisje.
Eens / Oneens.
Comments

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk