Filos Verslag

Tradities

Tradities

De decembermaand in Nederland staat vol met tradities: Sinterklaas, Kerst en Oudjaar. Voor de een is dit een reden om zich op te sluiten, voor de ander een moment van verdriet, omdat juist in tradities het verlies van een dierbare zo sterk voelbaar is. Weer anderen genieten met volle teugen van de feestelijkheden die zich elk jaar op gelijke wijze voltrekken. Wat is dat toch een traditie? Waarom wijkt een traditie zo af van het gewone? Wat maakt van een gebeurtenis een traditie? Kunnen wij als mens ook zonder tradities?

Deze avond staat in het teken van tradities. Jacomijn Hendrickx verzorgt een korte inleiding, waarna we dit gezamenlijk gaan onderzoeken.

In hoofdlijnen kunnen we twee soorten tradities onderscheiden: tradities als het immateriële erfgoed, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Carnaval in Oeteldonk, etcetera en traditie als stroming, zoals een filosofische traditie, kunststroming, wetenschappelijke traditie, etcetera. In deze decembermaand gaan we vooral nadenken over de eerste groep tradities. Wat is dat toch, dat we zo rond kerst alles uit ons handen laten vallen, maar ook dat ’s-Hertogenbosch voor menigeen op houdt te bestaan en verandert in Oeteldonk, terwijl dit een ander volledig koud laat, maar deze persoon wel weer waarde hecht aan andere tradities? Waarom is het zo de moeite waard het immateriële erfgoed te bewaren?

  • Hebben tradities een speciale rol in ons leven, zo ja waarom? Zouden we zonder kunnen?
  • Volgens Walter Benjamin vormen tradities een keten van herinneringen en leren. Wat betekent dat en/of is dat herkenbaar?
  • Is traditie eenheidsscheppend, en zorgt het daarmee voor harmonische momenten in gemeenschappen?
  • En dan nog een hele spannende: dragen tradities waarheid in zich, en zo ja, welke waarheid? en zo nee, waarom niet of is dat erg? Is een traditie afhankelijk van waarheid (en juistheid)?

Het zijn zo maar wat vragen. En naar alle waarschijnlijkheid zijn er nog veel meer vragen, en ieder aanwezig zal zijn eigen vragen en gedachten meebrengen. Jacomijn Hendrickx zal een korte voorzet geven, waarna we gezamenlijk over tradities gaan nadenken.
Comments

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk