Filos Ter voorbereiding

Ter voorbereiding

Digitale lessen filosofie

In de tijd van Covid-19 zijn er geen contacten mogelijk, terwijl er heel wat te filosoferen valt. Dit kan dus ook digitaal!

Op donderdag middag (om 15.00 uur) en op donderdag avond (20.00 uur) staat een filosoof centraal waarbij we gaan proberen om het denken van deze filosoof te vertalen naar deze verwarrende tijd.

Deze keer werk ik met mijn persoonlijke ruimte in AnyMeeting:
Meeting URL: https://anymeeting.com/aristeia
PIN: 617-1902#

Donderdag 2 juli: Kinderen van Apate van Alicja Gescinska
De essay van de maand van de filosofie - dit jaar in juni - gaat over leugens en waarachtigheid. Deze essay vormt het uitgangspunt van de laatste bijeenkomst voor de zomer van de digitale lessen filosofie.

Donderdag 25 juni: Dierfilosofie
Even geen filosoof, wel een thema: het denken van, over en met niet-menselijke-dieren, en uiteraard: vanuit filosofisch perspectief.

Donderdag 18 juni: Schopenhauer
Als je het gevoel hebt dat de ellende nu wel genoeg is, Schopenhauer doet/laat je anders denken.

Donderdag 4 juni: Confucius
Een reis naar China om te zien hoe rituelen je leven kunnen veranderen.

Aristeia ruimte in AnyMeeting:
Meeting URL: https://anymeeting.com/aristeia
PIN: 617-1902#


Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Dit kan op:
NL44 RABO 0170 2261 15 t.n.v. Aristeia in 's-Hertogenbosch, o.v.v filosofie via internet

Mondriaan Filosoof

Op maandag 8 juni stond Mondriaan centraal, niet als kunstenaar maar als filosoof. We deden dit aan de hand van het boek Mondriaan Filosoof van Jan Bor. Het is een klein boekje, en dus goed te lezen. Het boek is zowel digitaal als in papieren versie (gebruikt) in de verkoop.

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?
Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd


Het basisinkomen
Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?

Cultureel Marxisme
een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen
is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven
De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord
Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Is er ook nog andere kennis dan wetenschappelijke kennis?

Wetenschappelijke kennis: kennis die empirisch getoetst kan worden. Bij andere kennis valt bijvoorbeeld te denken aan: Antroposofische kennis, Alchemie, Esoterie en/of intuïtieve kennis.

Wanneer is persoonlijke contact tussen mensen een vriendschap?

Hoe herkent vriendschap zich?
Wat is broederschap?

Epigenetica: kun je jezelf maken?

Nature versus nurture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica


De plichten van de democraat
Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.