Filos Van samen denken word je wijzer

Ter voorbereiding

Donderdag avond 2 april - webinar / online meeting over Claude Lefort

Claude Lefort is een Franse filosoof, maar in Nederland niet zo bekend. Hij schreef voornamelijk over het politieke: de uitgangspunten van politieke systemen, waaronder de democratie. Hij legt uit waarom de democratie zo nu en verlangt naar een tiranniek systeem. Ik zal in deze webinar / online meeting de uitgangspunten van Lefort uitleggen en deze - uiteraard - vertalen naar vandaag de dag. Ik wil er alle ruimte voor laten om de deelnemers te laten mee denken en vragen te laten stellen. Het is een oefening in virtueel filosoferen, het is dus nog onduidelijk hoe het experiment zal verlopen.

Aanmelden kan met het aanmeldformulier op de homepagina van deze website.

Hier kun je de hand-out van de presentatie vinden

Meedoen kan via de online meeting

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?
Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd


Het basisinkomen
Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?

Cultureel Marxisme
een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen
is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven
De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord
Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Is er ook nog andere kennis dan wetenschappelijke kennis?

Wetenschappelijke kennis: kennis die empirisch getoetst kan worden. Bij andere kennis valt bijvoorbeeld te denken aan: Antroposofische kennis, Alchemie, Esoterie en/of intuïtieve kennis.

Wanneer is persoonlijke contact tussen mensen een vriendschap?

Hoe herkent vriendschap zich?
Wat is broederschap?

Epigenetica: kun je jezelf maken?

Nature versus nurture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica


De plichten van de democraat
Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.