Van samen denken word je wijzer

Sekse en Genderneutraliteit

Maandag 10 september 2018

Geïnspireerd door de werkwijze van 'change your mind' van de omroep Human wil ik deze Filos op gelijke wijze inrichten. Het onderwerp voor de avond is: sekse en genderneutraliteit.
Ik zal stellingen maken en deze kort toelichten, waarna ieder kan bepalen of ze voor of tegen de stelling zijn, waarbij uiteraard de gelegenheid is om je eigen standpunt toe te lichten.

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?
Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd

Woede
Woede als machtsmiddel in het democratisch gesprek.
Woede als instrument versus gekanaliseerde woede.

Het basisinkomen
Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?

Cultureel Marxisme
een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen
is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven
De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord
Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Nazi-kunst, mag dat?
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor nazi-gedachtengoed, of filosofische ideeën van filosofen die voorstander waren van het Derde Rijk.
Hierbij kwam ook al snel het idee van ‘een slechte geschiedenis’ ter sprake. Moet je je slechte geschiedenis verdoezelen of tentoonspreiden?
Hoe om te gaan met het goede en het slechte wanneer zich dat in één geschiedenis / persoon verenigd?

De plichten van de democraat
Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.