Van samen denken word je wijzer

Ter voorbereiding

Maandag 10 december 2018

Thema: Woede

Woede kent twee kanten: 1) een grotere emotie die begint in frustratie die voort kan komen uit de ervaring van onrecht, onmacht en/of miskenning en 2) een mogelijke drijfveer van grensoverschrijdend gedrag waarbij het een machtsmiddel lijkt te worden.

Peter Sloterdijk schrijft over Thymos (woede) als de vergeten (verloren gewaande) drijfveer van de mens in de westerse cultuur, waardoor we ook niet meer weten hoe we er mee om moeten gaan.

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?
Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd

Woede
Woede als machtsmiddel in het democratisch gesprek.
Woede als instrument versus gekanaliseerde woede.

Het basisinkomen
Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?

Cultureel Marxisme
een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen
is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven
De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord
Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Nazi-kunst, mag dat?
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor nazi-gedachtengoed, of filosofische ideeën van filosofen die voorstander waren van het Derde Rijk.
Hierbij kwam ook al snel het idee van ‘een slechte geschiedenis’ ter sprake. Moet je je slechte geschiedenis verdoezelen of tentoonspreiden?
Hoe om te gaan met het goede en het slechte wanneer zich dat in één geschiedenis / persoon verenigd?

De plichten van de democraat
Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?

Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat


Op zaterdag 8 december 2018 organiseert de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een symposium over de spanning tussen populisme, christendom en democratie.

In hoeverre misbruiken hedendaagse populisten de culturele erfenis van het christendom?
Is het populisme slechts een uiting van een functionele democratie? Of brengt ze die democratie juist in gevaar?

Guy Vanheeswijck (hoogleraar filosofie Universiteit van Antwerpen/KU Leuven) bekritiseert de manier waarop populistische politici als Orban, Salvini en Bannon hun opvattingen over vluchtelingen en moslims verdedigen in naam van de culturele erfenis van het christendom.
Wordt het christendom misbruikt?

Herbert de Vriese (docent filosofie Universiteit van Antwerpen) vraagt zich af hoe een weerbare democratie zich kan wapenen tegen politici die niet alleen een loopje nemen met de waarheid, maar die zich bovendien aan elke kritiek lijken te onttrekken.
Is de democratie in verval?

De hoofdspreker van het symposium, Akeel Bilgrami (professor of philosophy Columbia University New York) gaat in op het Amerikaanse perspectief. Staat de democratie sinds de opkomst van het populisme onder druk? En is de liberale reactie op populisme toereikend?

Lezingen en discussie in het Nederlands en het Engels. Toegang is gratis.

Aanmelding en informatie via Michiel Meijer

Datum: Zaterdag 8 december 2018
Tijd: 13:00-17:00
Locatie: Golden Tulip Hotel Central (plenaire zaal)
Burg. Loeffplein 98, ’s-Hertogenbosch
(op loopafstand van NS-station ’s-Hertogenbosch)

Het volledige programma vindt u hier: Programma symposium

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.