Filos Ter voorbereiding

Agenda & Voorbereiding

Hier kun je iedere maand de nodige informatie vinden ter voorbereiding van Filos.

Marx in onze tijd

Het begon met een artikel in de Volkskrant over het denken van Marx in onze tijd, kunnen we daar wat mee in Filos? En in de voorbereiding, na mijn ja, denk ik dan 'oei, hiermee snijd ik mij lekker in mijn vingers' want Marx is alles behalve eenvoudig. Maar ik het toch wat gevonden.

Als inleiding wil ik graag de volgende teksten gebruiken:
De tekst uit de volkskrant van Grunberg: De sporen van Marx
Wat achtergrond over de wereld waarin Marx leefde: Marx’ ontdekking van de wereld
Hier wat meer uitleg over het boek van Cobben waar Grunberg naar verwijst waarin onder andere wordt uitgelegd met welk misverstand we te maken zouden hebben in de bestudering en het begrijpen van Marx. Maar welk misverstand dat is, wordt mij niet helemaal duidelijk.

Belangrijke thema's in de idee zijn: vervreemding, vrijheid en beheersing. Het is dus belangrijk om in ieder geval te onderzoeken welke betekenis Marx aan deze concepten geeft. Tevens komen we in het denken van Marx een vorm van vervolmaking tegen. Marx is hierin een nazaat van Hegel, maar hij geeft er een heel andere vorm aan. Kunnen we een eerste stap zetten naar de vervolmaking die Marx voorstaat?

Tot slot heb ik nog een artikel gevonden - voor de doorzetters onder ons - over Hegel, Feuerbach en Marx.

In een notendop heb ik Marx altijd begrepen als een filosoof die zich bekommerde om de mens die vervreemde van zichzelf door de wereld waarin hij leeft die zich kenmerkt door productie en consumeren, terwijl het waarlijk mens zijn uit veel meer bestaat dan dat. Hierin spelen vrijheid en beheersing een belangrijke rol.

Agenda

12 juni: Marx in onze tijd

10 juli: in het park

14 augustus: in het park

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk