Filos Ter voorbereiding

Ter voorbereiding

Maandag 14 oktober verzorgt Erik van der Waal (1958) de inleiding over essenties van en rond de angst voor de dood.

Gedachten en emoties rond leven en dood.

Actueel: ihkv "Never waste a good crisis"
Wat is de impact van een verklaarde 'pandemie' ? (sars-cov-2)
Hoe gaan we om met angst?

Wanneer ontstaat 'leven' en wat verstaan we eronder?
Van conceptie, levensvatbaarheid, leven, tot de garantie van overlijden? Of is er meer? Kort en lang ervoor.. erna..?
Waarom zou je dat (willen) denken?

Is het zo dat elk (nieuw) leven 'voorbij' gaat?
Aan wie? Waardoor? Waarom?

Welke rol speelt angst tijdens het leven?
Wat is angst? Hoe ontstaat een gevoel van angst?
Wat is de impact op het leven?

De onderwerpen van angst.
Waar bestaat de angst uit? Vermeende gevolgen?

Kun je zonder angst leven? Bestaat er leven zonder angst?
De mate van angst, de hoeveelheid angstmomenten in een leven, versus een 'goed gevoel'.

De epigenetische en transgenerationele evolutionaire aspecten van onze voortplanting en levensdrang; het 'overlevingsinstinct' van de soort.

Wie heeft je voortgebracht
Wie was je moeder wie was je vader?
Wie heeft je het leven geschonken?

Is het leven een geschenk, zie je het als een opgave of een persoonlijke 'strijd' tot de dood? Leef je vanuit angst of vreugde?

Motivatie tot beweging: Van angst af, naar vreugde toe.

Welke omstandigheden, invloeden en keuzes geven het leven waarde? Hoe passen angst en vreugde hierin?

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?
Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd


Het basisinkomen
Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?

Cultureel Marxisme
een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen
is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven
De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord
Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Is er ook nog andere kennis dan wetenschappelijke kennis?

Wetenschappelijke kennis: kennis die empirisch getoetst kan worden. Bij andere kennis valt bijvoorbeeld te denken aan: Antroposofische kennis, Alchemie, Esoterie en/of intuïtieve kennis.

Wanneer is persoonlijke contact tussen mensen een vriendschap?

Hoe herkent vriendschap zich?
Wat is broederschap?

Epigenetica: kun je jezelf maken?

Nature versus nurture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica


De plichten van de democraat
Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.