Filos Colums

Het uitverkoren volk

Het uitverkoren volk

Behoren wij tot het uitverkoren volk of moeten we ons toch echt zorgen gaan maken? We worden steeds vaker verblijd met ‘speciaal op onszelf toegesneden aanbiedingen’. De meest recentelijke berichten gaan over de ING bank. Op basis van de transacties op de bankrekening kunnen de relaties van de bank mij prachtige aanbiedingen doen. Wat jammer nu, dat ik niet bij de ING bank bankier. Of moet ik mijzelf gelukkig prijzen?

Het bijhouden van koopgedrag van klanten is iets van alle tijden. Een goede winkelier houdt bij wat de verschillende klanten bij hem kopen. En vaak is dat buitengewoon plezierig. Zo ben ik wel eens van een miskoop behoed omdat ik op het punt stond wijn te kopen die niet tot mijn gebruikelijke assortiment behoord. Kennelijk ben ik heel voorspelbaar, maar ik was toch wel blij met de controle vraag van de winkelier. Toch verwonderen die speciaal voor mij geselecteerde aanbiedingen mij wel. Zo gaat het zelden om producten die ik bij de betreffende groothandel, grootgrutter, of kruidenier koop, altijd zijn het producten die niet tot mijn specifieke voorkeuren behoren. Willen ze mij nu tegemoet komen met aanbiedingen voor producten die ik doorgaans koop of willen ze het voor mij compleet vreemde assortiment waar ze over beschikken onder mijn aandacht brengen? Wie wordt hier nu beter van? Het klinkt zo leuk ‘speciaal voor u geselecteerde aanbiedingen’. Deze zin zet mij er altijd even toe aan om onderzoek te doen of de buurman dezelfde productaanbiedingen ontvangt. Maar ja, dat zou natuurlijk kunnen omdat we in hetzelfde postcode gebied zitten. Dan zou ik toch verder moeten kijken, bij familie of vrienden. Maar die hebben wellicht eenzelfde klantprofiel?

Het is trouwens bijzonder om te weten welke gegevens het CBS en de belastingdienst uit een postcode gebied weten te halen, daar zouden heel wat winkelbedrijven van smullen om via deze gegevens hun producten/diensten onder de aandacht te kunnen brengen. Maar ja, dat mag niet, dat heeft te maken met privacy.

Dit zo bedenkende vraag ik mijzelf af waarom wij eigenlijk nog naar de stembus moeten - hier in de stad in november - ze weten immers alles al van ons, dan weten ze vast ook wel mijn politieke voorkeur. Misschien een interessante manier om een stemwijzer vorm te geven, onderzoek het bestedingspatroon, de winkels waar iemand koopt, de wijk waarin hij woont, zijn bron van inkomsten, zijn medisch dossier, etc etc etc. en er rolt vanzelf uit op welke partij iemand zal stemmen, ongeacht de inhoud van de politieke ideeën. Het CBS kan vast wel een statistisch model bedenken waarmee het stemgedrag met individuele kenmerken van individuen in relatie kan worden gebracht. Het CBS kan dan eens in de vier jaar vertellen hoe het er voor staat en dan kunnen de politieke vertegenwoordigers weer gaan formeren en aan het besturen slaan. Hebben we heel dat stem-circus niet meer nodig.

Misschien is dit ook wel de manier om erachter te komen wat er verder leeft onder de bevolking, van welk land dan ook, wat ze belangrijk vinden en hoe het land het beste geregeerd kan worden en welke wetten wenselijk zijn en welke niet? Het is maar hoe je al die gegevens die we verzameld hebben inzet. We koppelen die gegevens dan los van de individuen en dan hebben we ook geen problemen meer die ontstaan door de vraag ‘wie heeft nu dat vervelende of mensonterende besluit genomen?’. Een dergelijke aanpak zou naar mijn idee prima werken in de Krim, maar niet alleen daar, hoe zou onze wereld er dan uit zien, of zouden we dan geen grenzen meer hebben?
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.

Aristeia maakt dit mogelijk