filos

Verbeelding aan de macht

In april is het de maand van de filosofie en uiteraard laten we ons deze maand dus leiden door het thema: verbeelding aan de macht.

Het essay van dit jaar is geschreven door Femke Halsema. Dit is vanaf 1 april beschikbaar. Dit essay vormt het uitgangspunt voor ons filosofisch café. Het wordt dan ook van je verwacht dat je je hierin verdiept.
Stacks Image 31

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?

Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd


Woede

Woede als machtsmiddel in het democratisch gesprek.
Woede als instrument versus gekanaliseerde woede.

Het basisinkomen

Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?


Cultureel Marxisme

een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen

is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven

De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord

Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Nazi-kunst, mag dat?

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor nazi-gedachtengoed, of filosofische ideeën van filosofen die voorstander waren van het Derde Rijk.
Hierbij kwam ook al snel het idee van ‘een slechte geschiedenis’ ter sprake. Moet je je slechte geschiedenis verdoezelen of tentoonspreiden?
Hoe om te gaan met het goede en het slechte wanneer zich dat in één geschiedenis / persoon verenigd?

De plichten van de democraat

Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?