Van samen denken word je wijzer

Goed eten

Voeding en landbouw geven het menselijk bestaan betekenis.
Maandag 14 mei 2018

Eten is één van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? En is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch anders moeten kunnen, en dan is de vraag: hoe? Welke rol zouden consumenten, overheden en marktpartijen moeten spelen in de productie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel?
In Goed eten. Een filosofie van voeding en landbouw behandelt Michiel Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen. Directe verbindingen tussen voedsel en het dagelijks leven, de keuze van regionale verbanden boven de wereldmarkt, bevordering van voedselvaardigheden en een eerlijker verdeling van aandacht voor voedingsstijlen staan daarin centraal.

Michiel Korthals zal dit belichten vanuit allerlei verschillende filosofische invalshoeken.
Voor de traditionele metafysica betekent dit dat levende wezens (dus ook mensen) niet substanties met eigenschappen zijn, maar hubs in stofwisselingsnetwerken. Voor de kentheorie betekent dit dat alle kennis vertrekt vanuit bepaalde vooronderstellingen over lichaam en natuur. Denken gebeurt niet alleen met de hersenen maar ook met het tweede brein, het maag-darm kanaal. Voor de ethiek betekent dat alle mensen symbioten zijn en niet autonome wezens. Doodgaan is nooit een eenzame affaire. Voor de sociale filosofie betekent dit dat het onderscheid tussen natuur en cultuur en tussen natuur en techniek niet houdbaar is. En wat gebeurt er als mensen niet meer koken en niets weten van voeding? Dan treedt vervreemding op, zoals nu, in het tijdperk van fastfood en poedereten. Voedselvaardigheden, even belangrijk als taalvaardigheden, drogen op; menselijk bestaan verschraalt.

Op 30 april besteedde de NRC uitgebreid aandacht aan dit boek: Denk eens na voor je eet.

Michiel Korthals (1949) is emeritus hoogleraar Toegepaste Filosofie aan de Wageningen Universiteit en Vrije Universiteit.

Goed Eten door Michiel Korthals

Mogelijke onderwerpen voor een vrije avond

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die eerder zijn voorgesteld en niet verkozen zijn. Enerzijds geeft dit een indruk van mogelijke onderwerpen, anderzijds kunnen we ze onthouden en dan een andere keer bespreken.

Heeft vakantie nieuwe ervaringen nodig?

Wat is vakantie?
Alain de Botton - de kunst van het reizen

Contrast arbeid en vrije tijd


Woede

Woede als machtsmiddel in het democratisch gesprek.
Woede als instrument versus gekanaliseerde woede.

Het basisinkomen

Filosofische aspecten, Is een basisinkomen rechtvaardig, Is een basisinkomen eerlijk, Wat zijn de consequenties voor de motivatie tot werk

Moet je ingrijpen bij onrecht?


Cultureel Marxisme

een poging om een filosofisch basis te legen onder het nieuwe nationalisme
Buitenhof over cultuur marxisme

Houden van mensen, … muziek, … specifieke dingen

is houden van iets materieels hetzelfde als houden van iets immaterieels? Hoe die verschillende vormen van houden van te begrijpen.
Probeer van zoveel mogelijk, zo veel mogelijk te houden

Sterven, sterfelijkheid en eeuwig leven

De onsterfelijken en Onsterfelijkheid is ook geen optie

Vraag en antwoord

Kun je alles in vraag stellen? Wat betekent dat voor de antwoorden?

Nazi-kunst, mag dat?

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor nazi-gedachtengoed, of filosofische ideeën van filosofen die voorstander waren van het Derde Rijk.
Hierbij kwam ook al snel het idee van ‘een slechte geschiedenis’ ter sprake. Moet je je slechte geschiedenis verdoezelen of tentoonspreiden?
Hoe om te gaan met het goede en het slechte wanneer zich dat in één geschiedenis / persoon verenigd?

De plichten van de democraat

Is het de opdracht van een democraat om niet democratisch gedachtengoed te bekritiseren?